RoHS-certificaat van de Europese Unie

korte introductie

RoHS is een verplichte norm die is vastgesteld door de wetgeving van de Europese Unie en de volledige titel is de richtlijn van gevaarlijke stoffen die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt. De norm is formeel geïmplementeerd sinds 1 juli 2006. Het wordt voornamelijk gebruikt om de materiaal- en procesnormen van elektrische en elektronische producten reguleren om deze beter te maken voor de menselijke gezondheid en de bescherming van het milieu. De norm heeft tot doel lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen en polybroomdifenylethers uit elektrische en elektronische producten te elimineren.

core_icons8