Hoeveel weet u over MEPS?

1.Een korte introductie van MEPS

MEPS(Minimale energieprestatienormen) is een van de vereisten van de Koreaanse overheid voor het energieverbruik van elektrische producten.De implementatie van MEPS-certificering is gebaseerd op de artikelen 15 en 19 van de "Rational Utilization of Energy Act" (에너지이용합리화법), en de implementatieregels zijn de circulaire nr. 2011-263 van het Koreaanse ministerie van Kenniseconomie.Volgens deze vereiste moeten aangewezen productcategorieën die in Zuid-Korea worden verkocht, voldoen aan de MEPS-vereisten, waaronder:koelkasten,tv's, enz.

De "Rational Utilization of Energy Law" (에너지이용합리화법) is op 27 december 2007 herzien, waardoor het "Standby Korea 2010"-plan dat is opgesteld door het Koreaanse Ministerie van Kenniseconomie en KEMCO (Korea Energy Management Corporation) verplicht is.In dit plan moeten producten die voldoen aan de E-standby-eis maar niet aan de stand-by-energiebesparende norm voldoen, worden getagd met een waarschuwingslabel;als het product voldoet aan de energiebesparende normen, moet het energiebesparende logo "Energy Boy" worden aangebracht.Het programma omvat 22 producten, voornamelijk computers, routers, enz.

Naast de MEPS- en e-Standby-systemen heeft Korea ook een hoogrenderende productcertificering.Producten die onder het systeem vallen, omvatten geen producten die niet onder de MEPS en e-Standy vallen, maar producten die het hoogrendementcertificeringssysteem hebben doorstaan, kunnen ook het "Energy Boy"-label gebruiken.Op dit moment zijn er 44 soorten hoogrenderende gecertificeerde producten, voornamelijk pompen, ketels enverlichtingsapparatuur.

MEPS-, e-Standby- en hoogrenderende productcertificeringstests moeten allemaal worden uitgevoerd in het door KEMCO aangewezen laboratorium.Nadat de test is voltooid, wordt het testrapport ter registratie aangeboden aan KEMCO.De geregistreerde productinformatie wordt gepubliceerd op de website van het Korea Energy Agency.

2.Opmerkingen:

(1)Als de producten van de aangewezen categorie MEPS er niet in slagen om de vereiste energie-efficiëntiecertificering te verkrijgen, kan de Koreaanse regelgevende instantie een boete opleggen van maximaal US $ 18.000;

(2)Als het productwaarschuwingslabel in het e-Standby-programma voor laag stroomverbruik niet aan de vereisten voldoet, kan de Koreaanse regelgevende instantie een boete opleggen van 5.000 Amerikaanse dollar per model.

2

Posttijd: 21 september-2022